Kim André Akerø

Kim André Akerø

Produkt- og IT-sjef

Kims interesse for datamaskiner går tilbake til svært ung alder. Allerede før tenårene programmerte han i Commodore BASIC for så å gå videre til programmering i Visual Basic, Delphi (Pascal), og senere webutvikling i HTML på midten av 1990-tallet.


Gjennom tenårene og tidlig voksen alder var Kims hovedfokus på å tilegne seg kunnskap på flere områder, inkludert brukerstøtte, datamaskinbygging, webdesign og programmering. Da han ønsket å starte sin egen personlige blogg, bygde han sitt eget CMS for denne nettsiden, først ved hjelp av Perl for senere å oppgradere den med PHP. Han tok også en rekke datakurs, og fikk Microsoft Certified Professional Status for Windows 2000 Professional og Windows 2000 Server i 2001.


Han startet sin profesjonelle karriere i 2002 da han begynte i intraHouse, først med sluttbrukerstøtte for selskapets CMS og søkemotorvedlikehold.


Kims ansvar ble senere utvidet til systemadministrasjon på både Linux og Windows-plattformer, på tvers av alle plattformerversjoner, samt nettverksadministrasjon og vedlikehold av internt datasenter.


Siden 2010 har Kim vært selskapets hovedprosjektleder med ansvar for ett av de viktigste mobilappsystemene og den mobile webkonverteringsplattformen, i tillegg til kunde/klientstøtte, og ulike systemadministrasjonsoppgaver, herunder system/nettverksarkitektur, systembygging, og servervedlikehold på tvers av alle datasentre som brukes av intraHouse.